Om je beter van dienst te zijn, maakt Agentschap Innoveren & Ondernemen gebruik van cookies.
Ik begrijp het

Steunmaatregelen

Subsidies voor de aanmaak productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassing in vakmedia

Ondernemingen moeten vaak grote inspanningen leveren om hun producten of diensten in het buitenland voor te stellen in de taal van hun potentiële afnemers. Daarom voorziet FIT steun voor de aanmaak van productdocumentatie en commerciële vertalingen.

Criteria

  • Uw onderneming moet een kmo zijn.
  • De exploitatiezetel van uw onderneming moet zich in het Vlaamse gewest bevinden.
  • De goederen en/of diensten waarvoor u de productdocumentatie laat aanmaken, moeten bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde creëren in het Vlaamse gewest.
  • Voor dezelfde kosten mag geen financiële steun aangevraagd of verkregen zijn van een andere instelling of overheid.
  • Alle verbintenissen ten aanzien van Flanders Investment & Trade moeten nageleefd zijn.
  • Productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in het Nederlands komen niet in aanmerking voor steun.
  • De steun is zowel mogelijk voor de aanmaak van productdocumentatie onder de vorm van gedrukte brochures, CD Rom’s, websites, enz.
  • Handleidingen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Financiële tussenkomst van Flanders Investment & Trade
De steun bestaat uit een bijdrage van maximaal 40% in de externe kosten voor de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia (gespecialiseerd vak- en tijdschriften) in een andere taal dan het Nederlands.

De maximale steun per onderneming voor dit initiatief bedraagt 3.000 euro op jaarbasis. Gelet de wettelijke doorlooptijd van een steunaanvraag kan FIT niet garanderen dat aanvragen die ingediend worden na 1 oktober nog in het lopende kalenderjaar kunnen beslist worden. 

Meer weten
Verdere info over de aanvraagprocedure en beoordeling vind je op de website van Flanders Investment and Trade.

KMO-portefeuille

U kunt ook steun bekomen van de Vlaamse overheid als u wilt internationaliseren. U leest hier meer over de mogelijkheden.